Kategoriler
Akademik Yazılar

SPSS ile Karışık Desenler İçin Varyans Analizi (Split Plot ANOVA)

Bu yazıda karışık desenler için varyans analizinin SPSS ile nasıl yapıldığını bulabilirsiniz.

Kategoriler
Akademik Yazılar

Yapısal Eşitlik Modellemesini Anlamak

Yapısal Eşitlik Modellemesi (Structural Equation Modeling) bu sitede tanıtılan diğer analizler gibi bir istatistiksel tekniktir. Fakat bu sitede tanıtılan t testi, varyans analizi gibi analizlerden farklı bir felsefesi vardır.

Kategoriler
Akademik Yazılar

Faktör Analizi Tanıtımı ve Uygulanması

 Faktör Analizinin tanıtımını ve SPSS’te nasıl yapıldığını yazının devamında bulabilirsiniz.

Kategoriler
Akademik Yazılar

T testi ‘ nin spss ile uygulanması ve yorumlanması

t testinin SPSS programında uygulanışının nasıl olduğunu gösteren yazıyı yazının devamında okuyabilirsiniz. Yazıyı etkin şekilde okuyabilmek için istatistik.gen.tr size firefox kullanmanızı önerir. Resimlerin daha büyük ve net halleri için lütfen mouse imlecini resimlerin üzerinde bekletin.

Kategoriler
Akademik Yazılar

Kruskal-Wallis testi ve bir SPSS örneği (Kruskal Wallis Nasıl Yapılır)

K sayıda grup için parametrik olmayan Kruskal-Wallis testi 3 ya da daha fazla grubun/örneklemin aynı evrenden gelip gelmediklerinin belirlenmesi için kullanılır. Bu testin parametrik karşılığı olan tek faktörlü varyans analizi (oneway anova) için gerekli olan varsayımlar (bkz: tek faktörlü varyans analizi) karşılanamadığında, Kruskal-Wallis testi kullanılır

Kategoriler
Akademik Yazılar

Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova) ve bir spss örneği

Bu yazının devamında 3 veya daha fazla sayıda grubu, bir değişken bakımından karşılaştırmak için kullanılan tek faktörlü varyans analizi (One-way Anova) anlatılmıştır. Yazının sonunda, analizin SPSS ile nasıl yapılacağı, resimlerle anlatılarak örnek bir analiz sonucu yorumlanmıştır. Yazıyı etkin şekilde okuyabilmek için istatistik.gen.tr size firefox kullanmanızı önerir. Resimlerin daha büyük ve net halleri için lütfen mouse imlecini resimlerin üzerinde bekletin.

Kategoriler
Akademik Yazılar

Multicollinearity nedir nasıl başa çıkılır. SPSS örneği

En basit tanımıyla multicollinearity bir değişkeni yordayan (tahmin eden) en az iki değişken arasında çok yüksek ilişkinin olması durumudur. Aralarındaki ilişki çok yüksek olan iki değişken kısmen birbirinin çok benzeri olacağından ikisinden birisinin atılması uygun olacaktır. Multicollinearity tespiti için çeşitli testler bulunmaktadır, bunların arasında en kolay kulanımı olanlar SPSS istatistik programında regresyon analizine giren değişkenlerin collinearity değerlerini hesaplamaktadır. Regresyon analizi seçeneklerinde collinearity diagnostics seçilirse multicollinearity için bir tespit analizi yapılmaktadır.

Kategoriler
Akademik Yazılar

Kuder, Richardson, KR20, KR21 ve Cronbach alfa hakkında

Aslında bu kadar uzun yazmayacaktım ama Kuder bu aralar hakkında çok şey okuduğum kişilerden birisi, Richardson ise neredeyse hiç bir yerde hayatı hakkında bilgi bulunamayacak kadar unutulmaya yüz tutmuş bir kişi. İkisi de psikoloji tarihi içinde çok önemli yerlere sahipler. Hele Richardson….. Klasik bir laf vardır biliyorsunuz psikolojide ölçme araçlarının kullanımı Amerikan ordusu savaşa girince yaygınlık kazandı diye. ışte o yaygınlığı kazandıran adamın ta kendisi Richardson…

Kategoriler
Akademik Yazılar

Negatif güvenirlik katsayısı ve olası sebepleri

Çoğunlukla bu duruma negatif madde kovaryansları yol çar. Yani maddelerin aynı değişkene ölçmeye yönelmiş olmamaları ve iç tutarlılığın son derece bozuk olduğu durumlar. Örneğin ilk bir kaç maddeye verilen tepkilerin örüntüsüyle sondaki maddelere verilen tepkilerin örüntüsün birbirini tutmadığı durumlar.
Kategoriler
Akademik Yazılar

Psikometri’nin Tarihçesi

Ölçme ve Değerlendirme alanının ya da geniş anlamda ele alırsak psikometri’nin tarihçesi’ni yazının devamında bulabilirsiniz.