Kategoriler
Genel

Sosyal Bilimlerde İstatistik Doktora Dersi

Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında kullanılabilecek istatistiksel analizleri uygulamalarıyla işleyeceğimiz doktora dersi Her Perşembe sabah saat 9:00-12:00 arasında https://bbb.cevrimiciders.com/b/mur-uos-ecr-uph adresinden takip edilebilir.

Ders jasp, r ve r studio programları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ders içeriği aşağıdaki gibi olacaktır:

Giriş düzeyi analizler:

İstatistiksel düşünmenin doğası, Dağılımlar, merkezi limit teoremi ve güven aralığı.

a. Veri toplama aracı geliştirme sürecinde analizler: Açımlayıcı/Keşfedici ve Doğrulayıcı Faktör analizi, Açımlayıcı sonrası doğrulayıcı faktör analizinde ESEM yöntemi, Faktör yapılarının eşdeğerliği (Ölçme değişmezliği). Faktör skorlarının kestirilmesi

b. Örneklemin evreni temsil derecesi (One-sample t test), bağımsız gruplar için t testi (independence samples t test), İkiden çok grubun ortalamalarının karşılaştırılması Varyans analizi (ANOVA), Korelasyon, Regresyon,

c. Nonparametrik testler: mann-whitney, kruskal-wallis, spearman’s rho

d. Toplanan verilerin sürekli olmaması durumunda analizler: Kay-kare (Chi-Square), phi

Orta düzey analizler:

Yapısal Eşitlik modellemesi ailesi analizleri: Path analizi, Mediation (Aracılık) analizi, Moderation analizi, mediated moderation, Latent growth

İleri düzey analizler:

Puanlamanın değiştirilmesi (madde tepki kuramına dayalı faktör skorlarının kestirimi), boyutluluğun Dimtest ve Noharm ile tespiti.

Kategoriler
Genel

Kısa Sorular-Kısa Cevaplar Denemeleri (Sorularınızı Yorum Yap Bölümüne Yazabilirsiniz)

Kategoriler
Genel

Aracılık etkisinin test edilmesi (Mediation effect analysis)

Aracılık etkisinin yapısal eşitlk modellemesi kullanılarak test edlmesini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Kategoriler
Genel

Açımlayıcı Yapısal Eşitlik Modellemesi (Exploratory Structral Equation Modeling)

Açımlayıcı yapısal eşitlik modellemesi dersini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Derste kullanılan verileri indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz.

Kategoriler
Genel

Ölçme Değişmezliği (Measurement Invariance)

Ölçme Değişmezliğinin bir başka ifadeyle faktör analizi sonuçlarının farklı gruplarda aynı kalıp kalmadığının test edilmesi dersini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz

Kategoriler
Genel

Latent growth (örtük büyüme) analizi

Aşağıdaki linkten örtük büyüme, latent growth analizine ilişkin bir örneği izleyebilirsiniz. Sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden yazabilirsiniz. Derste kullanılan veriyi buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Dersi izlemek için tıklayın

Kategoriler
Genel

Regresyonda dummy değişken kullanma

Regresyon normalde en basit haliyle bir sürekli değişkendeki değişimle öteki sürekli değişkende ne kadar değişim olduğuna dayalı olarak değer tahmini için yapılan bir analiz. 

Kategoriler
Genel

Nicel araştırma seminerlerinin offline linkleri

Nicel araştırma yöntemlerinin ilk on ( 10 ) hafta için linkleri aşağıdaki adreslerden erişilebilir durumdadır. Misafir kullanıcı olarak herkes erişebilir.

Tüm videolar Youtube’dadır. Aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.youtube.com/channel/UCiHYPa1I4CNIEJzjYHbnPEw?view_as=subscriber

1. Hafta: Nicel araştırma Felsefesi: http://eseminer.anadolu.edu.tr/p9rmuwl3c2l/

2. Hafta: Ölçme aracı geliştirme: http://eseminer.anadolu.edu.tr/p2f778lvbh0/

3. Hafta: Ölçme aracı geliştirme 2: http://eseminer.anadolu.edu.tr/p154a2dk76q

4. Hafta: Geçerlik ve Güvenirlik Belirlemek İçin SPSS’e Veri Girme Stratejileri: http://eseminer.anadolu.edu.tr/p57vb1uqkds/

5. Hafta: Ölçek Geliştirme Sürecinde Faktör Analizi: http://eseminer.anadolu.edu.tr/p911setdnhd/

6. Hafta: Ölçme Aracının Güvenilirliğini Belirleme: http://eseminer.anadolu.edu.tr/p47poyaj3m2/

7. Hafta: Delphi Tekniği ile Ölçme Aracı Geliştirme: http://eseminer.anadolu.edu.tr/p20b8s9mp09/

8. Hafta: Ki-Kare Analizi (Frekanslar Birbiriyle/Beklenenle Uyumlu mu?): http://eseminer.anadolu.edu.tr/p1bhz8jzx53/

9. Hafta: Korelasyon (İki Değişken Arasında İlişki Var mı?): http://eseminer.anadolu.edu.tr/p6mwvtjbj42/

10. Hafta: Regresyon (Bir değişkenden yola çıkarak diğer değişkeni tahmin edebilir miyiz?) http://eseminer.anadolu.edu.tr/p8k19lbfhcu/

10. Hafta: Lojistik Regresyon (Bir değişkenden yola çıkarak diğer değişkeni tahmin edebilir miyiz?) http://eseminer.anadolu.edu.tr/p13p8mqa1mk/

Kategoriler
Genel

Anadolu Üniversitesi Seminerleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ar-Ge biriminin düzenlediği akademik seminerler kapsamında herkesin erişimine ücretsiz olarak açık e-seminerler verilmektedir. e-seminerler her perşembe 20:00 ile 21:00 arasında olacaktır.

Bu e-seminer dizilerinden birisi Nicel araştırmalar ile ilgilidir. Bu seminer dizisinde Nicel araştırma felsefesi, nicel araştırmada kullanılan istatistiksel yöntemler başlıklar halinde anlatılacaktır. Seminer canlı olacaktır. Erişim linki şudur:

http://eseminer.anadolu.edu.tr/nicelarastirma/

Seminer dizisinin başlıkları ve tarihleri şöyledir:

Kategoriler
Genel

Bloom taksonomisine uygun soru (madde) örnekleri. Üst düzey bilgi ölçen soru nasıl yazılabilir.

Bu yazıda aynı bilginin Bloom’un taksonomisinde farklı düzeylerde nasıl ölçüldüğüne daire bir deneme yapılmıştır.