• Regresyon analizi: Nedir? Nasıl hesaplanır?

  Regresyon analizini kapsamlıca anlamak için linkteki yazıyı kullanabilirsiniz. Yazıya ulaşmak için şu bağlantıya tıklayınız: Regresyon

 • İstatistik Analiz İçin Kişiselleştirilmiş Ders

  Araştırmanızda hangi analizi yapacağınızı belirleyemiyorsanız, analizi yapmayı bilmiyorsanız, analizi yapabiliyor ama yorumlayamıyorsanız, sizi o analiz için uzman yapacak ders talep edebilirsiniz. Kendi çalışmanıza özel, istatistiksel analizlerde uzmanlık dersleri hakkında bilgi için istatistik@istatistik.gen.tr

 • İstatistikle ilgili temel bazı sorular ve cevap denemeleri

 • Türkiye Depremlerinin Yıllar Boyunca Fay Zonlarında Yerleşimi

  Aşağıdaki haritada 1990 yılından itibaren Türkiye’de meydana gelmiş 5 ve daha üzeri büyüklükteki depremlerin fay zonlarındaki yerleşimlerini yıl bazlı görebilirsiniz. Haritada sağ üstteki düğmeyi sağa doğru çekerek yıllar içinde ilerleyebilirsiniz. Sağ alt köşeden sadece ilgilendiğiniz fay zonunu seçili hale getirebilirsiniz.

 • Ay’ın özellikleri ile Türkiye Depremleri arasındaki ilişkiler

  Aşağıda 1900 yılından bugüne gerçekleşen 6 Richter ve üzeri tekil depremlerin (artçı olmayan) ayın uzaklığı-yakınlığı, dolunay olup olmaması, çekim kuvveti gibi özellikleri ile depremlerin büyüklüğü, derinliği, hangi saatte olduğu gibi özellikleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu inceleyebilirsiniz.

 • Örneklemede NUTS – İBBS artık niye çalışmıyor?

  İstatistiki bölge birimleri olarak bildiğimiz NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) 2000’li yılların başından bu yana kullanılmaktadır. Bu birimler oluşturulurken Nüfus, Coğrafya, Bölgesel Kalkınma Planları, Temel İstatistiki Göstergeler ve illerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralamaları dikkate alınmıştı.

 • Açımlayıcı faktör analizinden sonra doğrulayıcı faktör analizi

  Açımlayıcı/Kedşfedici faktör analizi ile doğrulayıcı faktör analizi klasik kullanımlarında aynı sonucu vermezler. Açımlayıcı doğrulayıcı analizle aynı sonucu vermeyebilir. Bu yazıda bununla ilgili bir örnek ve ne yapılması gerektiği anlatılmıştır.

 • İstatistik Bilginizi Test Edin

  Şu adreste yer alan istatistik sınavına katılarak istatistik bilginizi test edebilirsiniz: https://www.olcme.org/istatistik

 • Latent Growth Curve (Örtük Büyüme Eğrisi) (Gizil Büyüme Eğrisi)

  Örtük büyüme eğrisinin analizi bir kaç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan birinci bu eğrinin tanımlanabilip tanımlanamayacağının belirlenmesi, ikinci aşama ise bu eğriyi oluşturan intercept ve slope parametrelerinin ve bunlara ait varyansların anlamlılıklarının test edilmesidir.

 • Sosyal Bilimlerde İstatistik Doktora Dersi

  Sosyal Bilimlerin tüm alanlarında kullanılabilecek istatistiksel analizleri uygulamalarıyla işleyeceğimiz doktora dersi Her Perşembe sabah saat 9:00-12:00 arasında https://bbb.cevrimiciders.com/b/mur-uos-ecr-uph adresinden takip edilebilir. Ders jasp, r ve r studio programları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Ders içeriği aşağıdaki gibi olacaktır: Giriş düzeyi analizler: İstatistiksel düşünmenin doğası, Dağılımlar, merkezi limit teoremi ve güven aralığı. a. Veri toplama aracı geliştirme sürecinde analizler:…