Negatif güvenirlik katsayısı ve olası sebepleri

Çoğunlukla bu duruma negatif madde kovaryansları yol çar. Yani maddelerin aynı değişkene ölçmeye yönelmiş olmamaları ve iç tutarlılığın son derece bozuk olduğu durumlar. Örneğin ilk bir kaç maddeye verilen tepkilerin örüntüsüyle sondaki maddelere verilen tepkilerin örüntüsün birbirini tutmadığı durumlar.

Temelde, iç tutarlılık anlamında güvenilirlik, tüm maddelerin aynı şeyi ölçtüklerini  varsayar. Dolayısı ile de iç tutarlılık anlamında güvenilirliğin yükselmesi ölçülen kapsamın daralması anlamına gelir. Bu nedenle içi tutarlılığı bildirmesi için hesaplanan güvenilirlik katsayılarının düşük çıkması, ölçeğin birden çok ve birbirinden bağımsız faktöre sahip olabileceğini de akla getirmelidir. Bu durumda, maddeler arası kovaryansın negatif olmasına benzer olarak, ölçeğin içinde yer alan faktörlerin birbirleriyle sıfır’a yakın ya da negatif korelasyon göstermeleri de negatif güvenilirlik katsayılarının bulunmasına yol açabilir.Formülden hatırlanacağı gibi, KR20’ye dayalı olarak negatif bir katsayı hesaplayabilmenin tek yolu, madde varyansları toplamının test varyansı toplamından daha büyük olmasıdır. Bunu gerçekleştirebilecek en iyi durum maddelerin birbirinden bağımsız özellikleri ölçmesidir. Böylece madde varyansları büyüyecektir.

Aynı şeyi simgelerle gösterirsek:

Σp x q > ΣX2
yani madde puanları varyansı test puanları varyansından büyük olmalıdırΣX2 = Σp*q + 2*ΣCovij

yani test puanları varyansı, madde puanları varyansı + madde kovaryansları
toplamının iki katına eşittir.Madde puanları varyansının test puanları varyansından büyük olabilmesi için 2*ΣCovij değerinin mutlaka negatif olması gerekir. 2*ΣCovij değeri, maddeler arası ortalama kovaryans olarak adlandırılır. Dolayısı ile ters yönde düşünürsek yüksek iç tutarlılık anlamında güvenilirliği elde edebilmenin yolu bu değeri yükseltmektir. Yani maddeler arasındaki ortak varyansı arttırmaktır.

Benzer durumun birbirinden oldukça bağımsız ya da aralarında negatif korelasyon bulunan faktörlerden oluşan ölçeklerde de oluşabildiğini söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise yine birbirinden bağımsız altölçeklerde yer alan maddeler arasındaki ortak varyansın çok düşük ya da negatif olacak olmasıdır. Yüksek özdeğere (eigenvalue) sahip (dolayısı ile kendi maddeleri arasındaki korelasyonları yüksek olan) birbirinden oldukça bğımsız ya da birbirleri arasında negatif korelasyon bulunan faktörlerin oluşturacağı iki ölçümün oluşturacağı bütünün sunacağı korelasyon katsayısı çoğunlukla sıfıra ya da negatif bir korelasyon katsayısına eşit olur.

Ayrıca ek olarak dağılımların aşırı çarpık olduğu durumlarda, korelasyon katsayısının negatif olması yetmiyormuş gibi -1.65 ya da -2 gibi korelasyon katsayıları bile hesaplanabildiği bildirilmiştir

18 yorum

 1. İyi günler.Benim ödevimde spssteki cronbach alpha değeri -,324 çıktı.Normal şartlarda 0-1 arası oldugunda düşük orta yüksek olarak yorumluyorduk.Şuan ödevimde böyle bir değere karşılık yorumlamada güvenirlik yoktur mu yoksa güvenirlik düşüktür mü yazmam lazım simdiden teşekkür ederim.

 2. Bu değeri yorumlaman gerekmez. Güvenirliğin eksi çıkması için testteki bireylerin çok homojen, soruların ise çok heterojen olması gerekir. Bu durumda da Cronbach alfa uygulamak anlamlı değil. Çünkü maddelerin homojen olmaması iç tutarlık güvenirlik tekniklerini kullanmamayı gerektirir. Güvenirliğin bu şekilde beklenen diğer aralığı dışında çıkmarının diğer bir nedeni ise ölçme sonuçlarına sistematik hata karışmasıdır. Sistematik hataları tespit etmek ve ölçme sonuçlarından çıkarmak mümkündür. Dolayısıyla veri yapısının ayrıntılı incelenmesi ile bu problemi tespit edip çözmeye çalışabilirsiniz de.
  Kolay gelsin.
  ND

 3. Merhaba, 4 farklı boyut olarak anket uyguladım. Boyutlar içinde bazı sorular olumluyken bazı sorular olumsuz. Alpha değeri 3 boyutta yaklaşık olarak 490 çıkıyor. Bu durumda alpha değeri dikkate alınmalı mı?

  • p yani significance (sig.) değeri olasılık dağılımına ilişkin bir değerdir. p’nin kullanıldığı durumlardaki olasılığın 0 ile 1 arasında (hiç yok-tamamen var) dağıldığı düşünüldüğünden p değerinin negatif değer almaması beklenir. Buna rağmen kimi durumlarda false significance denen negatif sig. değeri hesaplanabilmektedir. Bu durum yapılan hesaplamaların yanlış olduğuna dair bir işaret olarak yorumlanır.

  • Merhaba, faktör boyutlarına ayrıldığında iki faktörümün de ayrı ayrı Cronbach’s alpha değerleri .30 civarında çıkıyor. Faktör yükleri de normal ancak durum güvenirliğe gelince çok sıkıntı. Diğer boyutların ise .50 ile .80 arasında. Bu durumda ne yapmak gereklidir, saygılarımla

   • Merhaba, geleneksel anlamda güvenilirlik (Cronbach alfa) maddelerin ortak varyanslarına dayanır. Bu durum kabaca maddelerin hepsi birlikte aynı özelliği mi ölçmüşler sorusuna yanıt bulmak için kullanılır. Maddelerinizin ortak varyansları düşükse cronbach alfa düşük çıkabilir. Faktör yükleri ise güvenilirlikten farklı bir konudur. Faktör yükleri çok yüksek maddelerin Cronbach alfası düşük çıkabilir. Analizi yaptığınız kişi sayısı bunda etkilidir. Böyle bir durumda iç tutarlılık (Cronbach alfa) yerine test tekrar test yöntemi ile güvenilirlik ile kanıt bulmaya çalışabilirsiniz.

 4. merhabalar. yaptığım tez çalışmamda uyguladığım ölçeğin alt boyutlarından birinin güvenirliği -468 çıkıyor. bu durumda ne yapmam gerekir bu alt boyut ile ilgili? oysa ki ölçeğin kendi çalışmasında aynı alt boyut .87 bulunmuş. böyle örneklemimde negatif çıktığının bilgisini verip yorumlamalara, analizlere dahil etmemeli miyim bu boyutu ?
  şimdiden kıymetli yardımınız için teşekkür ederim.
  iyi çalışmalar.

 5. Hocam merhabalar. Ben bir meta analiz çalışması gerçekleştirdim. Bu çalışma doğrultusunda Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin güvenirlik değerlerini buldum. Alpha değerlerinde değişiklik olur tabii ama hani istatistiksel açıdan anlamlı bir fark beklemeyiz fakat bu boyutlar arasında Nevrotiklik boyutu anlamlı bir şekilde diğerlerinden daha güvenilir çıkıyor. Bunun sebebi ya da sebepleri neler olabilir ?

  • Güvenirliği etkileyen pek çok faktör vardır. Nevrotiklik ölçeği bu faktörlerden daha olumlu etkilenmiş olabilir. Güvenirliği etkileyen faktörler açısından durumu değerlendirin. Kendi araştırma datanızda bu etkenlerden hangisi ya da hangilerinin daha çok etkili olmaya çalıştığını bulun. Veriler olmadan konuşmak zor ama sanırım yönlendirici olabilmiştir.

 6. Merhabalar daha önceden güvenirlik geçerliği yapılmış ve cronbach alfa değeri 0.70 olan bir ölçeğin yaptığım tez çalışmamda değeri 0.27 çıkıyor, çok düşük 🙁 300 kişilik örneklem grubum vardı yeniden mi veri toplamam gerekiyor? ne yapabilirim yardımcı olabilirseniz çok sevinirim?

  • 0.27 çıkmasının bir kaç sebebi olabilir. Birincisi maddelerin farklı faktörler altında toplanması olabilir. Yani 20 sorunuz varsa bu sorular 10’u bir konu diğer 10’u başka bir konu olmak üzere ölçme yapıyor olabilir. İkincisi maddeler çalışmamış olabilir. Katılımcılar gelişigüzel işaretleme yapmış olabilirler. Üçüncüsü verileriniz girilirken hatalı girişler yapılmış olabilir. Bu açılardan ölçeğinizi/verilerinizi gözden geçirin.

 7. Merhaba hocam.Tezimde güvenilirliğim düşük çıktığı için ve olumsuz ifadelerimi ters kodlamıştım.Bundan sonraki bütün analizlerimi ters kodlamaya göre yaptım.T testi ve anovaya geldiğimde değişkenlerin ortalaması mantık dışı çıkıyor.Mesela ilköğretim mezunlarının ekoturizm algısı üniversite mezunlarına göre daha yüksek,emeklilerin öğrenci grubuna göre algısı yüksek,52 yaş üstünün 18 ya altı grubuna göre ekoturizm algısı yüksek.Sayıları daha fazla olmasına rağmen ortalamaları daha düşük bu problem ters kodlama kaynaklı olabilir mi yoksa örneklem grubumdaki kişilerin algısı gerçekten bu yönde midir?

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.