Kategori: Akademik Yazılar

 • Multicollinearity nedir nasıl başa çıkılır. SPSS örneği

  En basit tanımıyla multicollinearity bir değişkeni yordayan (tahmin eden) en az iki değişken arasında çok yüksek ilişkinin olması durumudur. Aralarındaki ilişki çok yüksek olan iki değişken kısmen birbirinin çok benzeri olacağından ikisinden birisinin atılması uygun olacaktır. Multicollinearity tespiti için çeşitli testler bulunmaktadır, bunların arasında en kolay kulanımı olanlar SPSS istatistik programında regresyon analizine giren değişkenlerin…

 • Kuder, Richardson, KR20, KR21 ve Cronbach alfa hakkında

  Aslında bu kadar uzun yazmayacaktım ama Kuder bu aralar hakkında çok şey okuduğum kişilerden birisi, Richardson ise neredeyse hiç bir yerde hayatı hakkında bilgi bulunamayacak kadar unutulmaya yüz tutmuş bir kişi. İkisi de psikoloji tarihi içinde çok önemli yerlere sahipler. Hele Richardson….. Klasik bir laf vardır biliyorsunuz psikolojide ölçme araçlarının kullanımı Amerikan ordusu savaşa girince…

 • Negatif güvenirlik katsayısı ve olası sebepleri

  Çoğunlukla bu duruma negatif madde kovaryansları yol çar. Yani maddelerin aynı değişkene ölçmeye yönelmiş olmamaları ve iç tutarlılığın son derece bozuk olduğu durumlar. Örneğin ilk bir kaç maddeye verilen tepkilerin örüntüsüyle sondaki maddelere verilen tepkilerin örüntüsün birbirini tutmadığı durumlar.

 • Psikometri’nin Tarihçesi

  Ölçme ve Değerlendirme alanının ya da geniş anlamda ele alırsak psikometri’nin tarihçesi’ni yazının devamında bulabilirsiniz.  

 • Nonparametric posthoc testleri

  Aşağıdaki yazı akademik bir dil içermemekle birlikte akademik bir içeriğe sahiptir. Vakit yetersizliğinden Kaynakça belirtilmeden yazılmış olsa da kaynakçası bulunmaktadır. Yazının devamında tek faktörlü varyans analizinin varsayımları karşılanmadığında uygulanabilecek post-hoc testlerden z dağılımına dayalı olan bir tanesi anlatılmaktadır.  

 • Yapısal Eşitlik Modelleme (Structural Equation Modeling)

  Yapısal Eşitlik Modelleme (Structural Equation Modeling) tekniğinin uygulanması ve Lisrel programı ile örnek analizleri ve analiz sonuçlarının yorumlanmasını, yazının devamında bulabilirsiniz.